Επιλογές Σπουδών στην Κύπρο

Τίτλος: Πολιτικοί Μηχανικοί / Διεύθυνση Κατασκευαστικών και Μεταφορικών Υποδομών (M.Eng) Εκπαιδευτικό Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Κύπρου Σχολή: Τεχνολογικές Επιστήμες Επίπεδο: Μεταπτυχιακό
Μέθοδος Φοίτησης: Δια ζώσης Μέθοδος Διδασκαλίας: Πλήρης και Μερική Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά Πόλη: Λευκωσία
Τίτλος: Ναυτική Μηχανική Εκπαιδευτικό Ίδρυμα: Ναυτική Ακαδημία Κύπρου Σχολή: Διοίκηση Επιχειρήσεων – Μάρκετινγκ – Ναυτιλιακά – Οικονομικά Επίπεδο: Δίπλωμα 3 Έτη
Μέθοδος Φοίτησης: Δια ζώσης Μέθοδος Διδασκαλίας: Πλήρης και Μερική Γλώσσα Διδασκαλίας: Αγγλικά Πόλη: Λεμεσός, Λευκωσία
Τίτλος: Ναυτική Επιστήμη Εκπαιδευτικό Ίδρυμα: Ναυτική Ακαδημία Κύπρου Σχολή: Διοίκηση Επιχειρήσεων – Μάρκετινγκ – Ναυτιλιακά – Οικονομικά Επίπεδο: Πτυχίο 4 Έτη
Μέθοδος Φοίτησης: Δια ζώσης Μέθοδος Διδασκαλίας: Πλήρης και Μερική Γλώσσα Διδασκαλίας: Αγγλικά Πόλη: Λεμεσός, Λευκωσία
Τίτλος: Μηχανική Ηλεκτρολόγου Μηχανικού (M.Eng) Εκπαιδευτικό Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Κύπρου Σχολή: Τεχνολογικές Επιστήμες Επίπεδο: Μεταπτυχιακό
Μέθοδος Φοίτησης: Δια ζώσης Μέθοδος Διδασκαλίας: Πλήρης και Μερική Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά Πόλη: Λευκωσία
Τίτλος: Μηχανική Μηχανικού Υπολογιστών (M.Eng) Εκπαιδευτικό Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Κύπρου Σχολή: Τεχνολογικές Επιστήμες Επίπεδο: Μεταπτυχιακό
Μέθοδος Φοίτησης: Δια ζώσης Μέθοδος Διδασκαλίας: Πλήρης και Μερική Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά Πόλη: Λευκωσία
Τίτλος: Μηχανικοί Υπολογιστών (MSc) Εκπαιδευτικό Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Κύπρου Σχολή: Τεχνολογικές Επιστήμες Επίπεδο: Μεταπτυχιακό
Μέθοδος Φοίτησης: Δια ζώσης Μέθοδος Διδασκαλίας: Πλήρης και Μερική Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά Πόλη: Λευκωσία
Τίτλος: Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία (PhD) Εκπαιδευτικό Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Κύπρου Σχολή: Ανθρωπιστικές Σπουδές Επίπεδο: Διδακτορικό
Μέθοδος Φοίτησης: Δια ζώσης Μέθοδος Διδασκαλίας: Πλήρης και Μερική Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά Πόλη: Λευκωσία
Τίτλος: Γαλλικές Σπουδές (PhD) Εκπαιδευτικό Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Κύπρου Σχολή: Ανθρωπιστικές Σπουδές Επίπεδο: Διδακτορικό
Μέθοδος Φοίτησης: Δια ζώσης Μέθοδος Διδασκαλίας: Πλήρης και Μερική Γλώσσα Διδασκαλίας: Γαλλικά Πόλη: Λευκωσία
Τίτλος: Νεοελληνική Φιλολογία (PhD) Εκπαιδευτικό Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Κύπρου Σχολή: Ανθρωπιστικές Σπουδές Επίπεδο: Διδακτορικό
Μέθοδος Φοίτησης: Δια ζώσης Μέθοδος Διδασκαλίας: Πλήρης και Μερική Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά Πόλη: Λευκωσία
Τίτλος: Νεοελληνική Φιλολογία (MA) Εκπαιδευτικό Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Κύπρου Σχολή: Ανθρωπιστικές Σπουδές Επίπεδο: Μεταπτυχιακό
Μέθοδος Φοίτησης: Δια ζώσης Μέθοδος Διδασκαλίας: Πλήρης και Μερική Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά Πόλη: Λευκωσία
Τίτλος: Ιατρική Ακριβείας στην Κλινική Πράξη (MSc) Εκπαιδευτικό Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Κύπρου Σχολή: Επιστήμες Υγείας Επίπεδο: Μεταπτυχιακό
Μέθοδος Φοίτησης: Δια ζώσης Μέθοδος Διδασκαλίας: Πλήρης και Μερική Γλώσσα Διδασκαλίας: Αγγλικά Πόλη: Λευκωσία
Τίτλος: Πολιτικοί Μηχανικοί / Καινοτόμα και Παραδοσιακά Δομικά Υλικά (MSc) Εκπαιδευτικό Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Κύπρου Σχολή: Τεχνολογικές Επιστήμες Επίπεδο: Μεταπτυχιακό
Μέθοδος Φοίτησης: Δια ζώσης Μέθοδος Διδασκαλίας: Πλήρης και Μερική Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά Πόλη: Λευκωσία
Τίτλος: Πολιτικοί Μηχανικοί / Διεύθυνση Κατασκευαστικών και Μεταφορικών Υποδομών (MSc) Εκπαιδευτικό Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Κύπρου Σχολή: Τεχνολογικές Επιστήμες Επίπεδο: Μεταπτυχιακό
Μέθοδος Φοίτησης: Δια ζώσης Μέθοδος Διδασκαλίας: Πλήρης και Μερική Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά Πόλη: Λευκωσία
Τίτλος: Πολιτικοί Μηχανικοί / Γεωτεχνική Μηχανική (MSc) / (M.Eng) Εκπαιδευτικό Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Κύπρου Σχολή: Τεχνολογικές Επιστήμες Επίπεδο: Μεταπτυχιακό
Μέθοδος Φοίτησης: Δια ζώσης Μέθοδος Διδασκαλίας: Πλήρης και Μερική Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά Πόλη: Λευκωσία
Τίτλος: Πολιτικοί Μηχανικοί / Αντισεισμική Μηχανική (MSc) / (M.Eng) Εκπαιδευτικό Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Κύπρου Σχολή: Τεχνολογικές Επιστήμες Επίπεδο: Μεταπτυχιακό
Μέθοδος Φοίτησης: Δια ζώσης Μέθοδος Διδασκαλίας: Πλήρης και Μερική Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά Πόλη: Λευκωσία
Τίτλος: Πολιτικοί Μηχανικοί / Ανάλυση Κατασκευών (MSc) / (M.Eng) Εκπαιδευτικό Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Κύπρου Σχολή: Τεχνολογικές Επιστήμες Επίπεδο: Μεταπτυχιακό
Μέθοδος Φοίτησης: Δια ζώσης Μέθοδος Διδασκαλίας: Πλήρης και Μερική Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά Πόλη: Λευκωσία
Τίτλος: Μηχανική Πετρελαίων (MSc) Εκπαιδευτικό Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Κύπρου Σχολή: Τεχνολογικές Επιστήμες Επίπεδο: Μεταπτυχιακό
Μέθοδος Φοίτησης: Δια ζώσης Μέθοδος Διδασκαλίας: Πλήρης και Μερική Γλώσσα Διδασκαλίας: Αγγλικά και Ελληνικά Πόλη: Λευκωσία
Τίτλος: Νομική / Κατεύθυνση Ευρωπαϊκό Δημόσιο Δίκαιο (LLM) Εκπαιδευτικό Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Κύπρου Σχολή: Νομική Επίπεδο: Μεταπτυχιακό
Μέθοδος Φοίτησης: Δια ζώσης Μέθοδος Διδασκαλίας: Πλήρης και Μερική Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά Πόλη: Λευκωσία
Τίτλος: Νομική / Κατεύθυνση Ευρωπαϊκό Εμπορικό Δίκαιο (LLM) Εκπαιδευτικό Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Κύπρου Σχολή: Νομική Επίπεδο: Μεταπτυχιακό
Μέθοδος Φοίτησης: Δια ζώσης Μέθοδος Διδασκαλίας: Πλήρης και Μερική Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά Πόλη: Λευκωσία
Τίτλος: Νομική / Κατεύθυνση Ποινική Δικαιοσύνη και Ανθρώπινα Δικαιώματα (LLM) Εκπαιδευτικό Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Κύπρου Σχολή: Νομική Επίπεδο: Μεταπτυχιακό
Μέθοδος Φοίτησης: Δια ζώσης Μέθοδος Διδασκαλίας: Πλήρης και Μερική Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά Πόλη: Λευκωσία
Τίτλος: Ενεργειακές Τεχνολογίες και Αειφόρος Σχεδιασμός (Διατμηματικό) (IPP-ETSD) Εκπαιδευτικό Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Κύπρου Σχολή: Τεχνολογικές Επιστήμες Επίπεδο: Μεταπτυχιακό
Μέθοδος Φοίτησης: Δια ζώσης Μέθοδος Διδασκαλίας: Πλήρης και Μερική Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά Πόλη: Λευκωσία
Τίτλος: Ευρωπαϊκό Μάστερ στα Ανθρώπινα Δικαιώματα και στον Εκσυγχρονισμό (Διαπανεπιστημιακό) (σε συνεργασία με 41 πανεπιστήμια από κράτη μέλη της ΕΕ) Εκπαιδευτικό Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Κύπρου Σχολή: Κοινωνικές και Πολιτικές Επιστήμες Επίπεδο: Μεταπτυχιακό
Μέθοδος Φοίτησης: Δια ζώσης Μέθοδος Διδασκαλίας: Πλήρης και Μερική Γλώσσα Διδασκαλίας: Αγγλικά Πόλη: Λευκωσία
Τίτλος: Πολιτική Επιστήμη (κατεύθυνση Ευρωπαϊκή Πολιτική) (MA) Εκπαιδευτικό Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Κύπρου Σχολή: Κοινωνικές και Πολιτικές Επιστήμες Επίπεδο: Μεταπτυχιακό
Μέθοδος Φοίτησης: Δια ζώσης Μέθοδος Διδασκαλίας: Πλήρης και Μερική Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά Πόλη: Λευκωσία
Τίτλος: Πολιτική Επιστήμη (κατεύθυνση Διεθνείς Σχέσεις) (MA) Εκπαιδευτικό Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Κύπρου Σχολή: Κοινωνικές και Πολιτικές Επιστήμες Επίπεδο: Μεταπτυχιακό
Μέθοδος Φοίτησης: Δια ζώσης Μέθοδος Διδασκαλίας: Πλήρης και Μερική Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά Πόλη: Λευκωσία
Τίτλος: Πολιτική Επιστήμη (PhD) Εκπαιδευτικό Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Κύπρου Σχολή: Κοινωνικές και Πολιτικές Επιστήμες Επίπεδο: Διδακτορικό
Μέθοδος Φοίτησης: Δια ζώσης Μέθοδος Διδασκαλίας: Πλήρης και Μερική Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά Πόλη: Λευκωσία
Τίτλος: Κοινωνιολογία (PhD) Εκπαιδευτικό Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Κύπρου Σχολή: Κοινωνικές και Πολιτικές Επιστήμες Επίπεδο: Διδακτορικό
Μέθοδος Φοίτησης: Δια ζώσης Μέθοδος Διδασκαλίας: Πλήρης και Μερική Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά Πόλη: Λευκωσία
Τίτλος: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα στις Σπουδές των Κλασσικών Πολιτισμών (MA) (σε συνεργασία με Πανεπιστήμια Ελλάδας, Αυστρίας, Γερμανίας, Γαλλίας, Ιταλίας, Ισπανίας, Πολωνίας, Τουρκίας) Εκπαιδευτικό Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Κύπρου Σχολή: Ανθρωπιστικές Σπουδές Επίπεδο: Μεταπτυχιακό
Μέθοδος Φοίτησης: Δια ζώσης Μέθοδος Διδασκαλίας: Πλήρης και Μερική Γλώσσα Διδασκαλίας: Αγγλικά Πόλη: Λευκωσία
Τίτλος: Παραδοσιακός Πολιτισμός (16ος – 20ος αιώνας) (PhD) Εκπαιδευτικό Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Κύπρου Σχολή: Ανθρωπιστικές Σπουδές Επίπεδο: Διδακτορικό
Μέθοδος Φοίτησης: Δια ζώσης Μέθοδος Διδασκαλίας: Πλήρης και Μερική Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά Πόλη: Λευκωσία
Τίτλος: Μεσογειακή Αρχαιολογία από την Προϊστορία εώς την Ύστερη Αρχαιότητα (PhD) Εκπαιδευτικό Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Κύπρου Σχολή: Ανθρωπιστικές Σπουδές Επίπεδο: Διδακτορικό
Μέθοδος Φοίτησης: Δια ζώσης Μέθοδος Διδασκαλίας: Πλήρης και Μερική Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά Πόλη: Λευκωσία
Τίτλος: Βυζαντινές Σπουδές και Λατινική Ανατολή (Διατμηματικό) (PhD) Εκπαιδευτικό Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Κύπρου Σχολή: Ανθρωπιστικές Σπουδές Επίπεδο: Διδακτορικό
Μέθοδος Φοίτησης: Δια ζώσης Μέθοδος Διδασκαλίας: Πλήρης και Μερική Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά Πόλη: Λευκωσία
Τίτλος: Αρχαία Ιστορία (PhD) Εκπαιδευτικό Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Κύπρου Σχολή: Ανθρωπιστικές Σπουδές Επίπεδο: Διδακτορικό
Μέθοδος Φοίτησης: Δια ζώσης Μέθοδος Διδασκαλίας: Πλήρης και Μερική Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά Πόλη: Λευκωσία
Τίτλος: Γλωσσολογία (PhD) Εκπαιδευτικό Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Κύπρου Σχολή: Ανθρωπιστικές Σπουδές Επίπεδο: Διδακτορικό
Μέθοδος Φοίτησης: Δια ζώσης Μέθοδος Διδασκαλίας: Πλήρης και Μερική Γλώσσα Διδασκαλίας: Αγγλικά Πόλη: Λευκωσία
Τίτλος: Επιστήμη Δεδομένων (Διατμηματικό) (MSc) Εκπαιδευτικό Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Κύπρου Σχολή: Διοίκηση Επιχειρήσεων – Μάρκετινγκ – Ναυτιλιακά – Οικονομικά Επίπεδο: Μεταπτυχιακό
Μέθοδος Φοίτησης: Δια ζώσης Μέθοδος Διδασκαλίας: Πλήρης και Μερική Γλώσσα Διδασκαλίας: Αγγλικά Πόλη: Λευκωσία
Τίτλος: Χρηματοοικονομική (MSc) Εκπαιδευτικό Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Κύπρου Σχολή: Διοίκηση Επιχειρήσεων – Μάρκετινγκ – Ναυτιλιακά – Οικονομικά Επίπεδο: Μεταπτυχιακό
Μέθοδος Φοίτησης: Δια ζώσης Μέθοδος Διδασκαλίας: Πλήρης και Μερική Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά Πόλη: Λευκωσία
Τίτλος: Ιατρικός Αντιπρόσωπος Εκπαιδευτικό Ίδρυμα: Cyprus College Σχολή: Επιστήμες Υγείας Επίπεδο: Δίπλωμα 2 Έτη
Μέθοδος Φοίτησης: Δια ζώσης Μέθοδος Διδασκαλίας: Πλήρης και Μερική Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά Πόλη: Λεμεσός
Τίτλος: Πληροφορική Εκπαιδευτικό Ίδρυμα: Cyprus College Σχολή: Τεχνολογικές Επιστήμες Επίπεδο: Πτυχίο 4 Έτη
Μέθοδος Φοίτησης: Δια ζώσης Μέθοδος Διδασκαλίας: Πλήρης και Μερική Γλώσσα Διδασκαλίας: Αγγλικά και Ελληνικά Πόλη: Λεμεσός
Τίτλος: Μη Επανδρωμένο Εναέριο Όχημα (MSc) Εκπαιδευτικό Ίδρυμα: American University of Cyprus Σχολή: Τεχνολογικές Επιστήμες Επίπεδο: Μεταπτυχιακό
Μέθοδος Φοίτησης: Δια ζώσης Μέθοδος Διδασκαλίας: Πλήρης και Μερική Γλώσσα Διδασκαλίας: Αγγλικά Πόλη: Λάρνακα
Τίτλος: Διοίκηση στα Ναυτηλιακά: Συγκέντρωση Θαλάσσιου Εμπορίου (MSc) Εκπαιδευτικό Ίδρυμα: American University of Cyprus Σχολή: Διοίκηση Επιχειρήσεων – Μάρκετινγκ – Ναυτιλιακά – Οικονομικά Επίπεδο: Μεταπτυχιακό
Μέθοδος Φοίτησης: Δια ζώσης Μέθοδος Διδασκαλίας: Πλήρης και Μερική Γλώσσα Διδασκαλίας: Αγγλικά Πόλη: Λάρνακα
Τίτλος: Διοίκηση στα Ναυτηλιακά: Συγκέντρωση Ναυτικού Δικαίου (MSc) Εκπαιδευτικό Ίδρυμα: American University of Cyprus Σχολή: Διοίκηση Επιχειρήσεων – Μάρκετινγκ – Ναυτιλιακά – Οικονομικά Επίπεδο: Μεταπτυχιακό
Μέθοδος Φοίτησης: Δια ζώσης Μέθοδος Διδασκαλίας: Πλήρης και Μερική Γλώσσα Διδασκαλίας: Αγγλικά Πόλη: Λάρνακα
Τίτλος: Ναυτιλιακές Σπουδές (BSc) Εκπαιδευτικό Ίδρυμα: American University of Cyprus Σχολή: Διοίκηση Επιχειρήσεων – Μάρκετινγκ – Ναυτιλιακά – Οικονομικά Επίπεδο: Πτυχίο 4 Έτη
Μέθοδος Φοίτησης: Δια ζώσης Μέθοδος Διδασκαλίας: Πλήρης και Μερική Γλώσσα Διδασκαλίας: Αγγλικά Πόλη: Λάρνακα