ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά για Εγγραφή στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΑΕΙ) της Ελλάδας – 2022

Η Υπηρεσία Εξετάσεων της Διεύθυνσης Ανώτερης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας ενημερώνει τους ενδιαφερομένους ότι για σκοπούς εγγραφής...

Περισσότερα...