Υποτροφίες Δήμου Λαπήθου

Υποτροφίες – Χορηγίες για το 2008 – 29 Δεκεμβρίου 2008

Το Ταμείο Υποτροφιών του Δήμου Λαπήθου και του Πολιτιστικού Ιδρύματος Λαπήθου, δέχεται αιτήσεις για αριθμό υποτροφιών υπό μορφή χορηγίας για Πρωτοετείς Φοιτητές που παρακολουθούν μαθήματα σε Κολέγια, Τ.Ε.Ι. ή Πανεπιστήμια της Κύπρου και του εξωτερικού, αναγνωρισμένα από την Κυπριακή Δημοκρατία.

Το Ταμείο Υποτροφιών βοηθά με συμβολικές χορηγίες παιδιά Λαπηθιωτών που ξεχωρίζουν για τις επιδόσεις τους στα γράμματα και έχουν εξαίρετο χαρακτήρα.

Α. Απαιτούμενα προσόντα

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι :

1. Μόνιμοι κάτοικοι Κύπρου και δημότες Λαπήθου ή τουλάχιστον ένας από τους γονείς τους να είναι δημότης Λαπήθου, εγγεγραμμένος στον επίσημο εκλογικό κατάλογο της Κυβέρνησης ή με αποδεικτικά στοιχεία ο ένας από τους γονείς να έχει την καταγωγή του από τη Λάπηθο.
2. Άριστοι στο ήθος και στο χαρακτήρα.
3. Απόφοιτοι αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης.
4. Να φοιτούν στο πρώτο έτος σπουδών σε αναγνωρισμένο Ανώτερο ή Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της Κύπρου ή του εξωτερικού για την Aκαδημαϊκή χρονιά 2008 – 2009.

Β. Ποσό και αριθμός υποτροφιών

Το ποσό και ο αριθμός των χορηγιών θα εξαρτάται από τον αριθμό των υποψηφίων που θα πληρούν τα προσόντα, με βάση κριτήρια που θα ορίζει η επιτροπή παραχώρησης των υποτροφιών.
Χορηγίες θα δοθούν επίσης από την Eταιρεία Ελληνικά Πετρέλαια Κύπρου.
Οι υποτροφίες – χορηγίες θα δοθούν σε εκδήλωση που θα γίνει στις 29 Δεκεμβρίου 2008, η ώρα 7:30 μ.μ., στο Πολιτιστικό ΄Ιδρυμα Καραβιωτών.

Γ. Αιτήσεις και προθεσμία υποβολής τους

Όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν σε ειδικά έντυπα και να επισυναφθούν σ’ αυτά όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά. Έντυπα που δεν θα είναι πλήρως συμπληρωμένα δεν θα λαμβάνονται υπόψη. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευθούν τα έντυπα, από τα Γραφεία του Δήμου Λαπήθου τηλ. 22427733 και θα πρέπει να τα παραδώσουν το αργότερο μέχρι τις 28 Νοεμβρίου 2008, στη διεύθυνση:

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΠΗΘΟΥ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΛΑΠΗΘΟΥ
ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ 36
2063 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Έντυπο για τις υποτροφίες – χορηγίες 2008

Tags: No tags

Comments are closed.