Υποτροφίες για Σπουδές στην Γερμανία

Ο οργανισμός German Academic Exchange Service (DAAD) ανακοινώνει ότι προσφέρει υποτροφίες διαφόρων ειδών για πτυχία, μεταπτυχιακά, σεμινάρια κ.α. Ενδιαφερόμενοι μπορεί να είναι μαθητές, φοιτητές όλων των επιπέδων, εκπαιδευτικοί, και ερευνητές. 

Για περισσότερες πληροφορίες προτρέξτε εδώ.

Tags: No tags

Comments are closed.