Οδηγός Παγκύπριων Εξετάσεων 2009

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, μέσα στα πλαίσια της ενημέρωσης των
υποψηφίων για την οργάνωση και διεξαγωγή των Παγκύπριων Εξετάσεων 2009, έχει
εκδώσει τον Οδηγό Εξετάσεων, ο οποίος αποτελείται από τρεις τόμους:

  • Α΄ Τόμος περιλαμβάνει γενικές πληροφορίες για τη διεξαγωγή των εξετάσεων, τη διαδικασία κατανομής των θέσεων, το πρόγραμμα των εξετάσεων, την ομαδοποίηση των σχολών/τμημάτων και τα εξεταζόμενα μαθήματα ανά επιστημονικό πεδίο, συμπεριλαμβανομένων των προϋποθέσεων πρόσβασης. Επίσης περιλαμβάνει χρήσιμες πληροφορίες για τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Κύπρου και τις Στρατιωτικές Σχολές της Ελλάδας.
  • Β΄ Τόμος περιλαμβάνει την εξεταστέα ύλη και τα εξεταστικά δοκίμια των Παγκύπριων Εξετάσεων 2008, που αφορούν τα εξεταζόμενα μαθήματα των Λυκείων και των Τεχνικών Σχολών. Το Α΄ μέρος του τόμου αυτού περιλαμβάνει τα μαθήματα πρόσβασης και απόλυσης, ενώ το Β΄ Μέρος τα μαθήματα απόλυσης.
  • Γ΄ Τόμος περιλαμβάνει την εξεταστέα ύλη και τα εξεταστικά δοκίμια των Παγκύπριων Εξετάσεων 2008 που αφορούν τα εξεταζόμενα μαθήματα των Τεχνικών Σχολών (Τεχνολογίες και Σχέδια Ειδικότητας Θεωρητικής και Πρακτικής Κατεύθυνσης).

Δείτε όλους τους Τόμους εδώ.

Tags: No tags

Comments are closed.