Φοιτητική Χορηγία

Όσοι φοιτητές σπουδάζουν σε αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή σε αξιολογημένο/πιστοποιημένο κλάδο σπουδών σχολών της Κύπρου ή του εξωτερικού, έχουν το δικαίωμα βάση νόμου να διεκδικήσουν ειδικής χορηγίας για φοιτητές. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ. Υπενθυμίζετε ότι η τελευταία ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 31η Αυγούστου 2009.
 

Tags: No tags

Comments are closed.