Διαγωνισμός «Η παραγωγικότητα στην εκπαίδευση»

Στόχο του διαγωνισμού είναι να αποτελέσει κίνητρο για την υλοποίηση, από ομάδες μαθητών και εκπαιδευτικών, πρακτικών εργασιών στο σχολικό χώρο, με τις οποίες μαθητές και εκπαιδευτικοί θα έρθουν σε επαφή με την έννοια της παραγωγικότητας και τους παράγοντες που την επηρεάζουν και οι οποίες θα συμβάλουν στη διαμόρφωση από τους μαθητές θετικής στάσης και συμπεριφοράς ως προς την παραγωγικότητα.

Ο διαγωνισμός προβλέπει την υποβολή και αξιολόγηση προτάσεων, τη χρηματοδότηση της υλοποίησης προτάσεων που θα εγκριθούν, και την απονομή χρηματικών βραβείων και τιμητικών διακρίσεων στις εργασίες που θα διακριθούν καθώς επίσης και την υλοποίηση δράσεων διάδοσης των αποτελεσμάτων. Ο συνολικός προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται σε 60.000 Ευρώ από τις οποίες 15.000 Eυρώ θα διατεθούν για τη χρηματοδότηση των εργασιών και 26.000 Eυρώ για τη βράβευση των εργασιών που θα διακριθούν.

Περισσότερες πληροφορίες και φόρμες αίτησης θα βρείτε εδώ.

Tags: No tags

Comments are closed.