Υποτροφίες ΕΠΙ

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο έχει ιδρυθεί από τα κράτη – μέλη των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και λειτούργησε για πρώτη φορά το 1976. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο πολίτες των κρατών μελών του. Η Κύπρος έγινε δεκτή με την με την ομόφωνη επικύρωση της από το Ανώτατο Συμβούλιο του ΕΠΙ στις 9 Ιουνίου 2005, το οποίο άρχισε να δέχεται αιτήσεις από Κύπριους φοιτητές από το ακαδημαϊκό έτος 2006 – 2007.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση για υποτροφία για σπουδές διδακτορικού επιπέδου στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο, με έναρξη το ακαδημαϊκό έτος 2009 – 2010 μπορούν να το πράξουν μέσω της ιστοσελίδας του ιδρύματος μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2009.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του European University Institute και με τη Διεύθυνση Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού στα τηλέφωνα 22800616 και 22 800617.
 

Tags: No tags

Comments are closed.