Αναζητούνται Γιατροί

Ο δημόσιος τομέας υγείας παρουσιάζει κάποια κενά σε συγκεκριμένες ειδικότητες γιατρών τις οποίες καλύπτει με αγορά υπηρεσιών. Με τις κινήσεις αυτές που έχουν αποδώσει καρπούς, το Υπουργείο Υγείας έχει καλύψει αρκετά κενά αγοράζοντας υπηρεσίες από αναισθησιολόγους, ακτινολόγους, παιδονευρολόγους, παιδοκαρδιολόγους αλλά και άλλες ειδικότητες. Επίσης στα πλαίσια αυτά, το Υπουργικό Συμβούλιο είχε εγκρίνει στα τέλη του περασμένου χρόνου, πρόταση του Υπουργείου Υγείας για έξι υποτροφίες ειδικοτήτων, δύο της παιδοκαρδιολογίας, δύο της παιδονευρολογίας, και δύο της εντατικής παίδων. Οι συγκεκριμένες υποτροφίες ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Υγείας και περιλαμβάνονται στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας. Ως τελευταία ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων έχει καθοριστεί η 6η Φεβρουαρίου και στις 16 – 18 του ιδίου μήνα θα πραγματοποιηθούν οι συνεντεύξεις. Τα άτομα που θα επιλεγούν θα έχουν την υποχρέωση με την ολοκλήρωση της ειδικότητας τους να εργοδοτηθούν στις υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας.

Στις ειδικότητες που αναζητούνται συμπεριλαμβάνονται και η ψυχιατρική και παιδοψυχιατρική, που σε αυτούς τους τομείς παρατηρούνται αρκετά κενά. Όσον αφορά τις ανάγκες και σε παραϊατρικό προσωπικό, κενό υπάρχει σε τεχνικούς νευροφυσιολογίας, ακτινογράφους και ποδίατρους. Tο Υπουργείο Υγείας, σε μια προσπάθειά του να καλύψει τα κενά αυτά, προτρέπει τους νέους να ακολουθήσουν σπουδές οι οποίες να είναι σχετικές με τα προαναφερθέντα επαγγέλματα.
 

Tags: No tags

Comments are closed.