Τα IELTS είναι αποδεκτά από τα Ivy League

Είναι καλά τα νέα για τους υποψήφιους που θέλουν να σπουδάσουν σε ένα από τα Ivy League Πανεπιστήμια των ΗΠΑ γιατί τώρα μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα IELTS (International English Language Testing System) ως ένδειξη γνώσης της αγγλικής γλώσσας. Στις σχολές Ivy League Schools συμπεριλαμβάνονται τα Πανεπιστήμια του Harvard, του Cornell, του Dartmouth, του Brown, της Pennsylvania, της Columbia, του Princeton και του Yale. Στα πανεπιστήμια αυτά όσοι φοιτητές του εξωτερικό κάνουν αίτηση για εισαγωγή για την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά 2009 – 2010, θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα IELTS, ως απόδειξη του επιπέδου γνώσης της αγγλικής γλώσσας. Φυσικά τα Αμερικάνικα πανεπιστήμια έχουν το κάθε ένα τα δικά τους κριτήρια εισαγωγής και για τον λόγο αυτό οι υποψήφιοι θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τα πανεπιστήμια που επιθυμούν να σπουδάσουν για να πληροφορηθούν για το επίπεδο των IELTS που είναι αποδεκτό. Επιπρόσθετα στην Αμερική υπάρχουν περισσότερα από 2000 κολέγια και πανεπιστήμια που αναγνωρίζουν τα IELTS. Περισσότερες πληροφορίες για τα IELTS θα βρείτε εδώ. 
 

Tags: No tags

Comments are closed.