Νέο Τύπο Γραπτού της Ιστορίας

Πριν από μερικές βδομάδες η εφημερίδα Φιλελεύθερος σε άρθρο της ανέφερε ότι το Υπουργείο Παιδείας μελετώντας να αλλάξει το γραπτό της Ιστορίας, πραγματοποίησε δοκιμαστική εξέταση στους τελειόφοιτους του Λυκείου. Σήμερα ο Φιλελεύθερος δημοσιεύει τα αποτελέσματα του γραπτού, που καταδεικνύουν ότι οι μαθητές τα πήγαν καλύτερα στο τρίτο μέρος του δοκιμίου που βασιζόταν σε αδίδακτες πηγές, παρά στο δεύτερο που περιείχε ερωτήσεις από το βιβλίο που διδάσκονται. Σύμφωνα με το δημοσίευμα τα γραπτά βαθμολογήθηκαν ποιοτικά και όχι ποσοτικά, και τα γενικά συμπεράσματα είναι ότι το γραπτό ήταν βατό για τους μαθητές και ότι κυρίως τους βοήθησε το τρίτο μέρος που ακόμη και αυτοί που δεν διάβασαν απέδωσαν καλύτερα και ότι δυσκόλεψε το δεύτερο. Τονίζετε επίσης ότι μερικοί μαθητές έδωσαν εξαιρετικές απαντήσεις στα ερωτήματα κριτικής σκέψης αποδεικνύοντας ότι αν προκληθούν μπορούν. Στα αρνητικά να σημειωθεί ότι όλοι οι μαθητές δεν απέδωσαν στον ίδιο βαθμό, χρειάζεται να εξοικειωθούν με τις πηγές και ότι υστερούν σε θέματα παρατηρητικότητας.

Tags: No tags

Comments are closed.