Η Ανεργία στη Ευρώπη

Παρόλο που η ανεργία στην Κύπρο κατέγραψε άνοδο από το 4% τον Νοέμβριο στο 4,2% τον Δεκέμβριο 2008, εντούτοις στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει την τρίτη καλύτερη επίδοση με πρώτη την Ολλανδία και δεύτερη την Αυστρία για τον Δεκέμβριο. Τα στοιχεία αυτά δόθηκαν στην δημοσιότητα από την Εurostat, τα οποία αναφέρουν μία αύξηση της ανεργίας στην ευρωζώνη από το 7,9% τον Νοέμβριο στο 8% τον Δεκέμβριο αλλά και στο σύνολο της κοινότητας, από το 7,2% στο 7,4%. Το ποσοστό ανεργίας στις γυναίκες στην Κύπρο τον Δεκέμβριο ήταν μεγαλύτερο από τους άνδρες, το οποίο ήταν στο 4,7% (4,5% Νοέμβριο) και 3,8% (3,5% το Νοέμβριο) αντίστοιχα. Όσον αφορά τους νέους κάτω των 25 ετών, το ποσοστό ανεργίας παρέμεινε το ίδιο και για τους δύο μήνες στο 10,3%.  

Ο πίνακας πιο κάτω δείχνει αναλυτικά τα ποσοστά ανεργίας στα κράτη μέλη της ΕΕ τον Δεκέμβριο 2008:

Χώρα
Ποσοστό Ανεργίας
Ολλανδία
2,7%
Αυστρία
3,9%
Κύπρος
4,2%
Σλοβενία
4,3%
Δανία
4,5%
Τσεχία
4,7%
Λουξεμβούργο
4,8%
Βουλγαρία
5,4%
Μάλτα
5,7%
Ρουμανία
5,8%    (στοιχεία Γ’ τριμήνου 2008)
Ηνωμένο Βασίλειο
6,1%    (στοιχεία Οκτωβρίου 2008)
Φινλανδία
6,5%
Πολωνία
6,5%
Ιταλία
6,7%    (στοιχεία Γ’ τριμήνου 2008)
Σουηδία
6,9%
Βέλγιο
7,1%
Γερμανία
7,2%
Ελλάδα
7,5%    (στοιχεία Γ’ τριμήνου 2008)
Γαλλία
7,9%    (στοιχεία Νοεμβρίου 2008)
Πορτογαλία
7,9%
Λιθουανία
8,0%
Ιρλανδία
8,2%
Ουγγαρία
8,5%
Εσθονία
9,2%
Σλοβακία
9,4%
Λετονία
10,4%
Ισπανία
14,4%
Tags: No tags

Comments are closed.