Αιτήσεις στα ΑΑΕΙ Ελλάδας

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου, έχει εκδώσει συγκεκριμένες οδηγίες σε μια προσπάθεια να βοηθήσει τους υποψηφίους που επιθυμούν να σπουδάσουν στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας. Οι αιτήσεις θα συμπληρώνονται και θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά, κατά το πρότυπο της διαδικασίας που τηρήθηκε για τις αιτήσεις συμμετοχής στις Παγκύπριες Εξετάσεις. Μηχανογραφικά δελτία και Εξουσιοδότηση για υποβολή αίτησης θα βρείτε στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Εξετάσεων του υπουργείου. Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από την 1 μέχρι τις 10 Ιουλίου 2009. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ανακοίνωση του υπουργείου. 
 

Tags: No tags

Comments are closed.