Μέτρα Κατά της Ανεργίας

Σε μια περίοδο που η Κυπριακή οικονομία ταλανίζετε από την οικονομική κρίση με επιπτώσεις στον κατασκευαστικό και τουριστικό τομέα αλλά και την απασχόληση, η Κυβέρνηση σε μια προσπάθεια να προλάβει κάποιες αρνητικές επιπτώσεις, ανακοίνωσε χθες μέτρα για αντιμετώπιση της κατάστασης. Μία επίπτωση της κρίση είναι και η άνοδος της ανεργίας που αναμένετε να ανέλθει στο 2009 στο 4,5%. Η Κυβέρνηση με την υλοποίηση σειράς μέτρων, στοχεύει να διατηρήσει την ανεργία σε σχετικά χαμηλά επίπεδα. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν:

  • Εντατικοποίηση της προσπάθειας από τις Δημόσιες Υπηρεσίες Απασχόλησης για τοποθέτηση ανέργων σε θέσεις εργασίας
  • Αξιολόγηση της στρατηγικής απασχόλησης αλλοδαπών από τρίτες χώρες και εντατικοποίηση της εκστρατείας για καταπολέμηση της παράνομης απασχόλησης
  • Εισαγωγή νέου έκτακτου σχεδίου επιμόρφωσης ανέργων με στόχο την βελτίωση των γνώσεών τους και επανένταξή τους στην απασχόληση
  • Εισαγωγή προγραμμάτων συνεχούς κατάρτισης για εργοδοτούμενους που ενδέχεται να απασχολούνται σε καθεστώς μερικής απασχόλησης.
     
Tags: No tags

Comments are closed.