Εξέταση Ελληνικής Γλώσσας

Η Υπηρεσία Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού οργανώνει εξετάσεις
για απόκτηση πιστοποιητικού πολύ καλής γνώσης της ελληνικής γλώσσας για τελειόφοιτους και απόφοιτους Ιδιωτικών Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης όπου η γλώσσα διδασκαλίας δεν είναι η ελληνική. Η εξέταση θα είναι Γραπτή για σκοπούς απόδειξης επάρκειας στην ελληνική γλώσσα. Επίσης μπορεί να είναι Γραπτή και Προφορική για υποψήφιους εκπαιδευτικούς που δεν κατέχουν απολυτήριο εξατάξιου Δημόσιου Ελληνικού Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης. Αιτήσεις συμμετοχής θα πρέπει να υποβληθούν στην Υπηρεσία Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, από τη Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου μέχρι την Πέμπτη 5 Μαρτίου 2009. Έντυπα αιτήσεων θα βρείτε εδώ. Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε αναλυτικά την ανακοίνωση του Υπουργείου.
 

Tags: No tags

Comments are closed.