«Έρευνα από Μαθητές»

Το Πανεπιστημίου Λευκωσίας μέσα στα πλαίσια των στόχων που έθεσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το έτος 2009 ως Έτος Δημιουργικότητας και Καινοτομίας, διοργανώνει διαγωνισμό με θέμα «Έρευνα από Μαθητές». Μέρος στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν με ερευνητική εργασία ή πρόταση τμήματα μαθητών Γυμνασίων, Λυκείων και Τεχνικών Σχολών. Οι δηλώσεις συμμετοχής μπορούν να υποβληθούν μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2009, και οι εργασίες μέχρι τις 30 Απριλίου 2009 στο Γραφείο Έρευνας και Προγραμματισμού του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Όλες οι εργασίες θα αξιολογηθούν από έμπειρο ακαδημαϊκό προσωπικό του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και οι μαθητές που θα συγκεντρώσουν ελάχιστη βαθμολογία 8/10 θα βραβευθούν με υποτροφίες και άλλα βραβεία από το Πανεπιστήμιο. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου.  
 

Tags: No tags

Comments are closed.