Ασφάλεια στο Διαδίκτυο

Η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας έχει φέρει νέες καινοτομίες οι οποίες έχουν και θετικές αλλά και αρνητικές επιπτώσεις. Σε μια εποχή το διαδίκτυο έχει αντικαταστήσει παραδοσιακά παιχνίδια και εθίσει τα παιδιά σε νέες περιπέτειες τεχνολογίας που μεγαλώνουν με αυτές. Αφενός ένα παιδί μπορεί να ψυχαγωγηθεί, να ενημερωθεί, να μάθει νέα πράγματα αλλά ακόμα να κάνει και νέους φίλους, και αφετέρου μπορεί να εκτεθεί σε ένα επικίνδυνο περιβάλλον.    

Έτσι και η σημερινή μέρα η οποία έχει οριστεί ως παγκόσμια ημέρα για την ασφάλεια στο διαδίκτυο, σκοπό έχει να ενημερώσει τους νέους για τους κινδύνους που μπορεί να αντιμετωπίσουν. Το Υπουργείο Παιδείας έχει δημιουργήσει μία σελίδα με οδηγούς, φιλμάκια αλλά και γενική ενημέρωση για το εν λόγω θέμα. Η σελίδα απευθύνεται σε γονείς αλλά και παιδιά. Δείτε την σελίδα αναλυτικά εδώ.    
 

Tags: No tags

Comments are closed.