Πτυχίο Νοσηλευτικής

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου ανακοινώνει ότι στις 27 Απριλίου 2009 αρχίζει το Β εξάμηνο του Πρόγραμμα Εξομοίωσης Πτυχίου Νοσηλευτικής και Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας. Δυνατότητα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν όσοι αποφοιτούν τώρα από τη Νοσηλευτική Σχολή Κύπρου (Ιανουάριος 2009) αλλά και άτομα που είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Νοσηλευτών 1ου επιπέδου. Όσοι δεν είναι απόφοιτοι ελληνόφωνου σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης θα πρέπει να προσκομίσουν αποδεικτικό πολύ καλής γνώσης Ελληνικής Γλώσσας. Οι αιτήσεις πρέπει να παραδοθούν στα γραφεία της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας στη Λεμεσό ή στη Λευκωσία το αργότερο μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου 2009. Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε αναλυτικά την ανακοίνωση, και κατεβάστε την αίτηση.  
 

Tags: No tags

Comments are closed.