Σχολικό πρόγραμμα Future Energia

Το σχολικό πρόγραμμα Future Energia 2008 – 2009 έχει δημιουργήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το πρόγραμμα απευθύνετε στους μαθητές της δημοτικής εκπαίδευσης και στόχο έχει να προσφέρει στους μαθητές γνώσεις και εμπειρίες σε θέματα σχετικά με τη χρήση της ενέργειας, το ρόλο των βελτιωμένων υλικών, την εξοικονόμηση ενέργειας και τη συνεισφορά σε ένα βιώσιμο μέλλον. Μέσα στα πλαίσια του στόχου αυτού η ΕΕ έχει λειτουργήσει μία ιστοσελίδα που μπορεί κάποιος να βρει άρθρα, πληροφορίες και τρόπους προσέγγισης και διδασκαλίας θεμάτων σχετικών με
την ενέργεια.

Επίσης η ΕΕ μέσα στα πλαίσια δραστηριοτήτων του προγράμματος διοργανώνει διαγωνισμό με τίτλο «Διαγωνισμός Ανιχνευτών Ενέργειας». Ο διαγωνισμός έχει στόχο να δώσει τη δυνατότητα στους μαθητές να αποκτήσουν πολιτικές ικανότητες και να αναπτύξουν κατάλληλες συμπεριφορές για την εξοικονόμηση ενέργειας. Ο διαγωνισμός είναι ανοικτός για μαθητές ηλικίας 10-16 ετών, που φοιτούν σε σχολεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η συμμετοχή μπορεί να είναι μια ταινία (wmv, mov ή avi) ή δύο φωτογραφίες (jpg ή gif), που θα συνοδεύονται από ένα επεξηγηματικό κείμενο.Οι νικητές του διαγωνισμού θα βραβευθούν με μία ψηφιακή φωτογραφική μηχανή. Η τελευταία ημέρα συμμετοχής είναι η 26η Απριλίου 2009. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.
 

Tags: No tags

Comments are closed.