Παγκύπριες Εξετάσεις

Το Υπουργείο Παιδείας έχει εκδώσει ενημερωτική ανακοίνωση για τις Παγκύπριες Εξετάσεις 2009. Σύμφωνα λοιπόν με την ανακοίνωση οι αιτήσεις των Παγκύπριων Εξετάσεων 2009 θα υποβάλλονται, σε ηλεκτρονική μορφή, στα Κέντρα Συγκέντρωσης Αιτήσεων (ΚΣΑ) που θα λειτουργήσουν σε όλα τα δημόσια Λύκεια και όλες τις Τεχνικές Σχολές της Κύπρου. Η υποβολή αιτήσεων διαρκεί 8 εργάσιμες ημέρες, από τη Δευτέρα, 16 Μαρτίου 2009 μέχρι και την Πέμπτη, 26 Μαρτίου 2009 από τις 14:00 μέχρι τις 18:00. Οι υποψήφιοι εξωτερικού μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους σε έντυπη μορφή ταχυδρομικά στην Υπηρεσία Εξετάσεων μέχρι τις 26 Μαρτίου 2009 (ημερομηνία με σφραγίδα ταχυδρομείου). Τα τέλη Εξετάσεων ανέρχονται σε €25.00 για κάθε εξεταζόμενο μάθημα πρόσβασης. Για την Εξέταση Πρακτικής Δοκιμασίας και την προφορική εξέταση των Δραματικών Σχολών, το τέλος είναι €50.00. Διαβάστε όλη την ανακοίνωση του Υπουργείου εδώ.
 

Tags: No tags

Comments are closed.