Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Άρχισαν από τις 20 Ιανουαρίου οι αιτήσεις για όλα τα σπουδαστικά προγράμματα του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου για την ακαδημαϊκή χρονιά 2009 – 2010, και θα συνεχίζονται μέχρι και τις 15 Μαρτίου 2009. Οι αιτήσεις γίνονται από το διαδίκτυο ζητώντας σας να δώσετε το ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο και ένα κωδικό πρόσβασης ο οποίος θα χρησιμοποιείτε για να μπαίνετε στο σύστημα για υποβολή της αίτησης αλλά και για τα αποτελέσματα της αίτησης. Ο αιτητής έχει την ευχέρεια να διακόψει σε οποιοδήποτε στάδιο τη διαδικασία αίτησης και να το συμπληρώσει μεταγενέστερα, αλλά και να κάνει αλλαγές. Για περισσότερες πληροφορίες αλλά και για υποβολή αιτήσεων, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου. 
 

Tags: No tags

Comments are closed.