Σύγκριση Μισθών

Είναι γεγονός ότι υπάρχουν μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στα κράτη τη Ευρωπαϊκής Ένωσης και έτσι η Κομισιόν αρχίζει μία εκστρατεία που στοχεύει στην ίση αμοιβή για εργασία ίσης αξίας. Η ίδια η Επιτροπή επισημαίνει ότι οι γυναίκες κερδίζουν κατά μέσο όρο 17,4% λιγότερο από τους άνδρες, σε σύγκριση με την Κύπρο που το ποσοστό αυτό φτάνει το 23,1%. Στόχος της Κομισιόν είναι να ανακαλύψει τα αίτια του φαινομένου αυτού και να δημιουργήσει μέτρα προς αντιμετώπιση του.

Η μισθολογική αυτή διαφορά έχει ισχύ σε όλη τη διάρκεια της ζωής των εργαζομένων που έχει σαν αποτέλεσμα να φτάνουν στα όρια της φτώχιας. Στην Κύπρο το 54% των γυναικών και το 50% των ανδρών άνω των 65 βρίσκονται αντιμέτωποι με τον κίνδυνο της φτώχειας. Αυτά τα ποσοστά είναι τα ψηλότερα στην ΕΕ αν λάβουμε υπόψη ότι ο μέσος όρος στα κράτη της ΕΕ είναι 21% των γυναικών και 16% των ανδρών.   

Σε μια εποχή όπου η ισότητα των δύο φύλων είναι γεγονός, κάποιες ανισότητες μας προβληματίζουν. Για παράδειγμα η εκπροσώπηση σε εθνικά κοινοβούλια των κρατών μελών της ΕΕ το 2004 ήταν 77% άνδρες και 23% γυναίκες ενώ στην Κύπρο τα ποσοστά ήταν 91% και 9% αντίστοιχα, σε σύγκριση με το 2008 που τα ποσοστά στην ΕΕ έφταναν σε 76% άνδρες και 24% γυναίκες και στην Κύπρο 84% έναντι 16%. Σε ότι αφορά την συμμετοχή γυναικών σε υψηλές θέσεις επιχειρήσεων, ο μέσος όρος της ΕΕ για το 2007 ήταν 32,2% έναντι 9,7% στην Κύπρο.
 

Tags: No tags

Comments are closed.