Πρώτοι και στους Γιατρούς

Ακόμη μία πρωτιά δημοσιεύει σήμερα η εφημερίδα Φιλελεύθερος για την μικρή μας Κύπρο. Διαθέτουμε τη μεγαλύτερη αναλογία ειδικών γιατρών ανά 100.000 κατοίκους, συγκριτικά με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τον ιδιωτικό τομέα να έχει την πρωτιά. Σύμφωνα με το δημοσίευμα η αναλογία στον ιδιωτικό τομέα είναι 1,9 ειδικοί γιατροί ανά 100.000 κατοίκους και στο δημόσιο τομέα 0,7, δηλαδή σύνολο 2,6 ειδικοί γιατροί ανά 100.000 κατοίκους, ενώ ο μέσος όρος στην ΕΕ δεν ξεπερνά το 1,4. Σήμερα οι γιατροί του κρατικού τομέα παρακολουθούν 30 – 40 ασθενείς την ημέρα σε αντίθεση με τον ιδιωτικό τομέα όπου οι γιατροί δεν χρησιμοποιούν το 100% των δυνατοτήτων τους, καθώς παρακολουθούν κατά μέσο όρο 10 ασθενείς την ημέρα. Αυτό το γεγονός αναμένετε να διαφοροποιηθεί αφού με την εισαγωγή του ΓεΣΥ το 80% των ασθενών της πρωτοβάθμιας φροντίδας θα μεταφερθούν στον ιδιωτικό τομέα σύμφωνα με έρευνα του Υπουργείου Υγείας. Μόνο στην πρωτοβάθμια φροντίδα καταγράφονται περίπου 388.000 επισκέψεις το χρόνο, και επιπρόσθετα άλλοι 89.000 ασθενείς παραπέμπονται κυρίως από τα τμήματα Πρώτων Βοηθειών. 
 

Tags: No tags

Comments are closed.