Υποτροφίες Μαθητών από την Αμερικάνικη Πρεσβεία

Η Αμερικάνικη Πρεσβεία προτίθεται μέσα στα πλαίσια ενός δικοινοτικού προγράμματος, να φιλοξενήσει μαθητές από τις 17 Ιουλίου μέχρι τις 3 Αυγούστου στην πολιτεία Κολοράτο (Colorado) των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όσοι μαθητές έχουν γεννηθεί από 15 Αυγούστου 1992 μέχρι 30 Ιουνίου 1994 και έχουν γενικό βαθμό 16/20. Η τελική επιλογή θα γίνει μετά από προσωπική συνέντευξη από Επιτροπή της Αμερικάνικης Πρεσβείας. Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν μέχρις τις 05:00 μ.μ. της Παρασκευής 27 Μαρτίου 2009 στην Αμερικάνικη Πρεσβεία.

Πληροφορίες αλλά και έντυπο αίτησης θα βρείτε στην ιστοσελίδα του οργανισμού Bold Leaders.  
 

Tags: No tags

Comments are closed.