Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

Η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας υπενθυμίζει ότι η λήξη της προθεσμίας για την υποβολή αίτησης στα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του Πανεπιστημίου  Κύπρου είναι η Τετάρτη, 15 Απριλίου 2009.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποταθείτε στο Γραφείο Μεταπτυχιακών Σπουδών της Υπηρεσίας στο τηλέφωνο 22894059 ή στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας.
 

Tags: No tags

Comments are closed.