65% έχουν Αγοράσει Η.Υ

Η εξαγγελία του μέτρου για αγορά ηλεκτρονικού υπολογιστή από τους μαθητές Β’ Γυμνασίου που έλαβε χώρα πριν από μερικούς μήνες, είχε ικανοποιητική ανταπόκριση από μαθητές και γονείς. Να υπενθυμίσουμε ότι το μέτρο αυτό εντάσσεται στα πλαίσια της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης η οποία έχει ως στόχο την αναβάθμιση του δημόσιου σχολείου και αποτελεί συνέχεια και ολοκλήρωση των δράσεων του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη διαδικασία της διδασκαλίας και μάθησης.

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού με σημερινή του ανακοίνωση εκφράζει την ικανοποίησή του για την ανταπόκριση μαθητών και γονέων στην κρατική χορηγία, αφού στους πρώτους τρεις μήνες εφαρμογής του μέτρου ήδη το 65% των παιδιών της δευτέρας τάξης, δηλαδή περισσότεροι από 5,7 χιλιάδες μαθητές, έχουν αξιοποιήσει το μέτρο, έχουν προμηθευτεί δηλαδή φορητούς υπολογιστές και έχουν αρχίσει να τους χρησιμοποιούν στο σπίτι και στο σχολείο. Οι υπόλοιποι μαθητές μπορούν να κάνουν αίτηση μέχρι και τον επόμενο Ιούλιου. Περισσότερες πληροφορίες για το εν λόγω μέτρο, προτρέξτε εδώ.
 

Tags: No tags

Comments are closed.