Υποβολή Αιτήσεων Πανεπιστημίου Κύπρου

Η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Κύπρου ανακοινώνει ότι, όπως κάθε χρόνο, οι Κύπριοι με Διπλή Υπηκοότητα,  οι Κύπριοι που ανήκουν σε θρησκευτικές ομάδες, οι Ξένοι Υπήκοοι, καθώς και οι Κύπριοι και Έλληνες της Διασποράς που είναι απόφοιτοι Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης, αναγνωρισμένης από τις αρμόδιες αρχές της χώρας όπου διαμένουν, μπορούν να υποβάλουν αίτηση για εισδοχή στο Πανεπιστήμιο με  βάση τις εξετάσεις GCSE/IGCSE ή άλλες ισοδύναμες εξετάσεις. Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010 είναι από τη Πέμπτη, 2 Απριλίου μέχρι  την Πέμπτη, 30 Απριλίου 2009.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν έντυπα αιτήσεων και όλες τις σχετικές πληροφορίες από τα γραφεία της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας, Κτίριο Συμβουλίου – Συγκλήτου Αναστάσιος Γ. Λεβέντης (ισόγειο) στην Πανεπιστημιούπολη ή από την ιστοσελίδα της Υπηρεσίας και από το τηλέφωνο 22 894021.
 

Tags: No tags

Comments are closed.