Ευρωπαϊκός Διαγωνισμός Τσέχικου Χρώματος

Η Τσεχία διοργανώνει για δεύτερη χρονιά τον Διαγωνισμό «Καινοτόμα μυαλά – Βραβεία Τσεχίας για νεαρούς ευρωπαίους». Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές μέχρι 20 χρόνων από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να ετοιμάσουν ένα γραπτό έργο που πρέπει να περιλαμβάνει μία περίληψη που δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 1,000 χαραχτήρες και κυρίως μέρος που δεν να υπερβαίνει τους 10,000 χαραχτήρες. Τα έργα πρέπει να περιλαμβάνονται στις εξής θεματικές κατηγορίες:

  • Τεχνολογία και Πληροφορική
  • Υγεία και ποιότητα Ζωής
  • Προϊόντα και Τεχνολογικές Καινοτομίες
  • Περιβάλλον και Καινοτομία

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις εργασίες τους μέχρι τις 15 Οκτωβρίου 2009. Οι εργασίες θα αξιολογηθούν από διεθνή επιτροπή ειδικών και στην καλύτερη εργασία για κάθε κατηγορία θα απονεμηθεί χρηματικό βραβείο €5000. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού.

 

Tags: No tags

Comments are closed.