423 νέoi ανθρώποι στην ανεργία

Με βάση τα δεδομένα της Στατιστικής Υπηρεσίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων το Μάρτιο του 2009, κατέληξε σε 16.806 άτομα σε σύγκριση με 16.383 άτομα το Φεβρουάριο του 2009, με αύξηση κατά 423 άτομα. Η αύξηση σημειώθηκε κυρίως στους τομείς των κατασκευών, της μεταποιητικής βιομηχανίας, του εμπορίου και των νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας.

Σε σύγκριση με το Μάρτιο του 2008, υπάρχει αύξηση των 4.612 ατόμων, κυρίως στον τομέα των κατασκευών (αύξηση κατά 1.480 άνεργοι), το εμπόριο (αύξηση κατά 816 άνεργοι), τα ξενοδοχεία και τα εστιατόρια (αύξηση κατά 627 άνεργοι), στη διαχείριση της ακίνητης περιουσίας και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (αύξηση από 555 άνεργοι), κατασκευές (αύξηση κατά 397 άνεργοι), μεταφορών (αύξηση κατά 205 άνεργοι) όπως επίσης και οι νεοεισερχόμενοι στην αγορά εργασίας, όπου η παραγωγή αυξήθηκε σε 800 ανέργους.

Tags: No tags

Comments are closed.