Λόγοι Σχολικής Αποτυχίας

Έρευνα αναφορικά με τους λόγους της σχολική αποτυχίας παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η έρευνα έχει ετοιμαστεί από το δίκτυο «Ευρυδίκη» με γενικό θέμα «Εκπαίδευση και μέριμνα για τα παιδιά μικρής ηλικίας: Πώς αντιμετωπίζει η Ευρώπη τις σημερινές προκλήσεις». Τα αποτελέσματα της έρευνας έχουν αναδείξει την φτώχια στην πρώτη θέση των αιτιών της σχολικής αποτυχίας, αν λάβουμε υπόψη ότι στα όρια της φτώχιας ζει ένα στα έξι νοικοκυριά στην Ευρώπη με ένα παιδί κάτω των έξι ετών. Σε μία άλλη εξέλιξη, η έρευνα έδειξε ότι η υψηλού επιπέδου προσχολική εκπαίδευση μπορεί να μειώσει το χάσμα στις επιδόσεις των πιο αδύναμων μαθητών αφού παρέχει στα παιδιά τις βάσεις για μια δια βίου μάθηση. Αυτή η εξέλιξη ώθησε την Επιτροπή να θέσει ένα νέο Ευρωπαϊκό στόχο που αποσκοπεί στην εισαγωγή στην προσχολική αγωγή μέχρι το 2020 το 90% των παιδιών ηλικίας τεσσάρων ετών. Το 87% των παιδιών της συγκεκριμένης ηλικίας βρίσκονται ήδη σε κάποιο πρόγραμμα, όπως έχει δείξει η έρευνα. Η έρευνα επίσης αναδεικνύει ότι στην Ευρώπη εμφανίζονται δύο βασικά οργανωτικά μοντέλα για την προσχολική αγωγή και μέριμνα. Το πρώτο έχει να κάνει με μία ενιαία δομή για όλα τα παιδιά προσχολικής ηλικίας στην οποία οι μισθοί και τα προσόντα των εκπαιδευτικών είναι ίδια, ανεξάρτητα από την ηλικία των παιδιών που έχουν υπό την επιμέλειά τους. Το δεύτερο έχει να κάνει με ξεχωριστές παροχές ανάλογα με την ηλικία των παιδιών και διαφορές όσον αφορά στα κριτήρια ποιότητας, στα τυπικά προσόντα του προσωπικού, και στη χρηματοδότηση. Πέντε είναι οι χώρες στις οποίες συνυπάρχουν και τα δυο πιο πάνω μοντέλα, μεταξύ των οποίων και η Κύπρος μαζί με την Ελλάδα, την Ισπανία, την Δανία και την Λιθουανία.     
 

Tags: No tags

Comments are closed.