Υποτροφίες Ιαπωνικής Κυβέρνησης

Η Κυβέρνηση της Ιαπωνίας όπως και κάθε χρόνο έτσι και φέτος χορηγεί υποτροφίες Μonbukagakusho (ΜΕΧΤ) σε Κύπριους ερευνητές που επιθυμούν να συνεχίσουν μεταπτυχιακές σπουδές στην Ιαπωνία, για μια περίοδο ενάμισι ή δύο ετών από τον Απρίλιο ή τον Οκτώβριο.

Σύμφωνα με το καινούργιο πρόγραμμα υποτροφίας Monbukagakusho (MEXT) για το 2010, η ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων είναι: 29 Μαϊου 2009. Οι αιτήσεις πρέπει να σταλούν ταχυδρομικώς στη διεύθυνση Εθν. Αντιστάσεων 46, Χαλάνδρι, Αθήνα. Δεν θα γίνουν δεκτές αιτήσεις που θα φτάσουν ταχυδρομικά μετά τη λήξη της προθεσμίας.

Πληροφορίες και αιτήσεις για το πρόγραμμα αυτό παρέχονται στην ιστοσελίδα  του Μορφωτικού Τμήματος της Ιαπωνικής Πρεσβείας στην Ελλάδα.
 

Tags: No tags

Comments are closed.