Θέσεις Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων για την νέα Χρονιά

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις για περιορισμένο αριθμό θέσεων στα ακόλουθα νέα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος Επιστημών της Αγωγής που θα αρχίσουν το Σεπτέμβριο του 2009:

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

(α) Δεκαπέντε (15) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα της Ενιαίας Εκπαίδευσης που οδηγεί στην απόκτηση Μάστερ ως ακολούθως:

  • 15 θέσεις για Μάστερ

Οι υποψήφιοι για το πτυχίο Μάστερ πρέπει να είναι κάτοχοι πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών.  Επίσης πρέπει να έχουν πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

(β) Δέκα (10) θέσεις για τo μεταπτυχιακό πρόγραμμα της Διδακτικής του Γλωσσικού Μαθήματος που οδηγεί στην απόκτηση Μάστερ ως ακολούθως:

  • 10 θέσεις για Μάστερ

Οι υποψήφιοι για το πτυχίο Μάστερ πρέπει να είναι κάτοχοι πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών.  Επίσης πρέπει να έχουν πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Πληροφορίες:

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Τηλ. 22 892940, 22 892941, 22 892942 Φαξ: 22 753702

Υποβολή Αιτήσεων:

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν στο/στη Συντονιστή/Συντονίστρια Μεταπτυχιακών Σπουδών, στο Τμήμα Επιστημών της Αγωγής μέχρι την Παρασκευή, 15 Μαΐου 2009  στην πιο κάτω διεύθυνση:

Πανεπιστήμιο Κύπρου
Τμήμα Επιστημών της Αγωγής
Ταχ. Θυρίδα 20537
1678 Λευκωσία
ΚΥΠΡΟΣ

Οι αιτήσεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

  • Ειδικό έντυπο αίτησης (το οποίο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν από τη Γραμματεία των Τμημάτων και από την ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας.
  • Βιογραφικό σημείωμα.
  • Πιστοποιημένα φωτοαντίγραφα Πανεπιστημιακών πτυχίων ή Βεβαίωση Αποφοίτησης. (Το πιστοποιημένο φωτοαντίγραφο πτυχίου θα πρέπει να υποβληθεί το αργότερο με την κατάθεση του Εντύπου Εγγραφής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου).
  • Αναλυτική βαθμολογία.
  • Σύντομη έκθεση μέχρι 2 σελίδες προσωπικών στόχων και ερευνητικών ενδιαφερόντων.
  • Τα ονόματα και τις διευθύνσεις Καθηγητών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων από τους οποίους οι αιτητές θα πρέπει να ζητήσουν να σταλούν συστατικές επιστολές απ’ ευθείας στο Συντονιστή Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος. Θα γίνονται δεκτές μόνο επιστολές που φέρουν πρωτότυπη υπογραφή και υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο. Το Τμήμα μπορεί να ζητήσει επιπρόσθετες εμπιστευτικές πληροφορίες.

Δίδακτρα:

Μεταπτυχιακά Προγράμματα:  Μάστερ  

€5,125 για κάθε πρόγραμμα Μάστερ.
 

Tags: No tags

Comments are closed.