Γαλλικές Σπουδές στο Πανεπιστήμιο Κύπρου

Το Τμήμα Γαλλικών Σπουδών και Σύγχρονων Γλωσσών του Πανεπιστημίου Κύπρου ανακοινώνει τέσσερις (4) θέσεις στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Γαλλικών Σπουδών και πέντε (5) θέσεις στο Διδακτορικό Πρόγραμμα Γαλλικών Σπουδών.

Το Μεταπτυχιακό και το Διδακτορικό Πρόγραμμα Γαλλικών Σπουδών απευθύνονται σε όλους τους γαλλόφωνους πτυχιούχους των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών, όπως για παράδειγμα:

  • στους πτυχιούχους του Τμήματος Γαλλικών Σπουδών και Σύγχρονων Γλωσσών που επιθυμούν να συνεχίσουν την ειδίκευσή τους στον τομέα των Γαλλικών Σπουδών.
  • στους πτυχιούχους άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Κύπρου που επιθυμούν να προσθέσουν μια γαλλική και ευρωπαϊκή διάσταση στην πρώτη τους ειδίκευση (ανθρωπιστικές και κοινωνικές σπουδές, διοίκηση, γλώσσες και φιλολογίες, κ.λπ.).
  • στους πτυχιούχους άλλων Πανεπιστημίων που επιθυμούν να ξεκινήσουν μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.
  • στους πτυχιούχους που θέλουν να εμβαθύνουν σε ζητήματα που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα σπουδών, καθώς και σε ζητήματα που σχετίζονται την Κύπρο (π.χ. Μεσόγειος, νησιωτισμός, αποικιοκρατία και μετααποικιοκρατία, διγλωσσία και διμορφία, κ.λπ.).
  • στους πτυχιούχους της κυπριακής διασποράς.
  • στους πτυχιούχους που προέρχονται από τις μεσογειακές χώρες που ανήκουν στη Γαλλοφωνία.

Ειδικότερα, το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στις Γαλλικές Σπουδές στόχο έχει να προετοιμάσει τους φοιτητές του για βασική έρευνα. Η κατάρτιση που προσφέρει ανταποκρίνεται τόσο στις σύγχρονες απαιτήσεις για πανεπιστημιακή γνώση, όσο και στα δεδομένα της νέας ευρωπαϊκής πραγματικότητας.

Το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στο οποίο οδηγεί αυτό το πρόγραμμα επικυρώνει την απόκτηση επιστημονικής γνώσης υψηλού επιπέδου και επισφραγίζει το πέρασμα από μια συνήθως πολυκλαδική προπτυχιακή κατάρτιση σε μια διακλαδική μεταπτυχιακή κατάρτιση, σε τομείς όπως η λογοτεχνία, ο πολιτισμός, η γλωσσολογία, η μετάφραση, κ.ο.κ. Επιπλέον, μπορεί να εξασφαλίσει:

  • καλύτερες επαγγελματικές ευκαιρίες σε διάφορους τομείς, όπως η δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση στην Κύπρο και στην Ευρώπη, ο δημόσιος τομέας στην Κύπρο ή σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ο πολιτισμός, τα μέσα ενημέρωσης, ο δημόσιος ή ιδιωτικός τριτογενής τομέας, οι πολυεθνικές επιχειρήσεις και οι διεθνείς οργανισμοί, κ.λπ.
  • ερευνητική κατάρτιση: το μεταπτυχιακό πρόγραμμα επιτρέπει στους φοιτητές να ετοιμαστούν για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, καθώς τους προσφέρει το μεθοδολογικό υπόβαθρο, την απαραίτητη τριβή με την ερευνητική εργασία και ένα προσωπικό ερευνητικό σχέδιο που μπορεί να αποτελέσει την πρώτη ύλη για την εκπόνηση μιας διδακτορικής διατριβής.

Το πρόγραμμα προσφέρεται από το Τμήμα Γαλλικών Σπουδών και Σύγχρονων Γλωσσών του Πανεπιστημίου Κύπρου. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στο Τμήμα Γαλλικών Σπουδών και Σύγχρονων Γλωσσών  (γραμματέας: Ανδρούλλα Κουφαλίδου, 22894370, akoufalidou@ucy.ac.cy συντονιστής: Απόστολος Λαμπρόπουλος, 22894376, aplampro@ucy.ac.cy), καθώς και στο γραφείο ή στην ιστοσελίδα των Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου (22894035, 22894059)
 

Tags: No tags

Comments are closed.