Απολύσεις η Πρώτη Λύση

Μία στις τρεις επιχειρήσεις στην Ευρώπη θα προχωρήσουν σε απολύσεις υπαλλήλων πλήρης απασχόλησης σε μια προσπάθεια να αντεπεξέλθουν των οικονομικών δυσκολιών ενόψει οικονομικής κρίσης. Το στοιχείο αυτό προκύπτει από πορίσματα έρευνας η οποία έχει διεξαχθεί από την εταιρεία Βoston Consulting Group και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Διαχείρισης Προσωπικού. Η εν λόγω έρευνα είναι ένα μέρος μίας ευρύτερης έρευνας που πραγματοποιήθηκε σε 3348 στελέχη ανθρώπινου δυναμικού σε περισσότερες από 30 ευρωπαϊκές χώρες συμπεριλαμβανομένης και της Κύπρου, από τον Νοέμβριο 2008 και Ιανουάριο 2009, μέσω ατομικών συνεντεύξεων. Σύμφωνα λοιπόν με την έρευνα οι τρεις πρώτες επιλογές των επιχειρήσεων για να αντεπεξέλθουν της οικονομικής κρίσης είναι να μειώσουν τις προσλήψεις, να ακυρώσουν επιχειρηματικές εκδηλώσεις και να μην δώσουν μπόνους. Επιπρόσθετα από τις επιλογές αυτές, οι επιχειρήσεις προβλέπουν ότι θα προχωρήσουν σε μειώσεις μισθών των εργαζομένων αλλά και διαφοροποίηση της απασχόλησης των εργαζομένων δημιουργώντας νέες ευέλικτες μορφές απασχόλησης.  
 

Tags: No tags

Comments are closed.