Πρώτοι και σε Πτυχιούχους

Στοιχεία που έχει δώσει στη δημοσιότητα η Eurostat καταδεικνύουν την Κύπρο ως την πρώτη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε πτυχιούχους, αφού το 2007, το 47% των Κυπρίων ήταν πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ ο μέσος όρος στην Κοινότητα ήταν μόλις 29,9% και στην Ελλάδα 27,1%. Μετά την Κύπρο ακολούθησε η Ιρλανδία με 43% και τις τελευταίες θέσεις κατάλαβαν οι Τσεχία με 15,5% και η Ρουμανία με 16,6%.

Όσων αφορά τους φοιτητές που σπουδάζουν σε πανεπιστήμια άλλων κρατών μελών, η Κύπρος παίρνει πάλι την πρώτη θέση με 78,7%, με τον μέσο όρο της ΕΕ να ανέρχεται στο 2,6%, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΕ. Η Μάλτα είναι στη δεύτερη θέση με 10,6% και στη τρίτη η Σλοβακία με 9,8%.

Στο θέμα ξένων φοιτητών, το 2006 στην Κύπρο ο αριθμός τους ανερχόταν το7,8% του συνόλου των φοιτητών, λίγο πιο πάνω από τον μέσο όρο της Ένωσης που ήταν 7,5% και στην Ελλάδα 3,6%. Την πρωτιά στη κατηγορία αυτή πήρε η Μεγάλη Βρετανία με 13,4%, με δεύτερη την Αυστρία με 12,9% και τρίτο το Βέλγιο με 12,1%.
 

Tags: No tags

Comments are closed.