680 για το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου αφού έχει δεχτεί συνολικά 8630 αιτήσεις για όλα τα προγράμματα που προσφέρει για την νέα ακαδημαϊκή χρονιά 2009 – 2010, έχει ολοκληρώσει τη διαλογή των αιτήσεων και έχει ενημερώσει τους υποψήφιους οι οποίοι έχουν κριθεί επιλέξιμοι. Παρόλο που οι αιτήσεις ήταν τόσες χιλιάδες, εντούτοις οι διαθέσιμες θέσεις είναι μόνο 680 δείχνοντας ότι είναι μεγάλο το ενδιαφέρον των υποψηφίων για το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Στο παρών στάδιο όλοι οι επιλέξιμοι υποψήφιοι θα πρέπει να προχωρήσουν σε άμεση εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη διεκδίκηση της θέσης και η τελική εξασφάλιση της θέσης θα γίνει μετά την αποστολής όλων των σχετικών πιστοποιητικών και της επιβεβαίωσης της εγκυρότητας των όσων έχουν συμπληρωθεί στην αίτηση. Τα πιστοποιητικά των επιλέξιμων υποψηφίων θα πρέπει να αποσταλούν μέχρι τις 11 Μαΐου. Οι επιλέξιμοι που δεν θα στείλουν τα πιστοποιητικά τους μέχρι την προαναφερθείσα ημερομηνία, το Πανεπιστήμιο θα θεωρήσει ότι δεν ενδιαφέρονται και άρα θα χάσουν τη θέση.
 

Tags: No tags

Comments are closed.