Εισαγωγή στα ΑΑΕΙ της Ελλάδας

Το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους μαθητές για εισαγωγή στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΑΕΙ) της Ελλάδας ότι δεν θα τυπώσει τα Μηχανογραφημένα Δελτία για τη φετινή χρονιά. Τα Μηχανογραφημένα Δελτία και όλες οι σχετικές οδηγίες βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Υπουργείο Παιδείας της Ελλάδας αλλά και στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου. Προτρέπονται οι μαθητές όπως τυπώσουν το Μηχανογραφικό Δελτίο και αφού το συμπληρώσουν να το υποβάλουν στα Κέντρα Συγκέντρωσης Αιτήσεων του Ιουλίου για Εισαγωγή στα ΑΑΕΙ της Ελλάδας. Η παρούσα ανακοίνωση αφορά και τα παιδιά Ελλήνων ομογενών. Τυπώστε το Μηχανογραφικό Δελτίο από εδώ. 
 

Tags: No tags

Comments are closed.