Σχεδόν 1 στους 10 είναι Αδήλωτος Εργαζόμενος

Το Υπουργείο Εργασίας πραγματοποίησε επιθεωρήσεις σε παγκύπρια βάση σε χώρους εργασίας. Τον περασμένο Μάρτιο οι επιθεωρητές του Υπουργείου έλεγξαν 446 εργοδότες που δραστηριοποιούνται κυρίως στην οικοδομική βιομηχανία και από αυτούς οι 417, με ποσοστό 93,5%, ήταν εγγεγραμμένοι στο Ταμείο Κοινωνικής Ασφάλισης και 29, με ποσοστό 6,5%, παραβίαζαν το νόμο. Στη Λεμεσό ήταν οι περισσότεροι εγγεγραμμένοι εργοδότες που ανέρχονταν τους 181, και η Λάρνακα είχε τους περισσότερους μη εγγεγραμμένους εργοδότες οι οποίοι ανέρχονταν σε 23 από τους 29. Επίσης η Λεμεσός έχει τους περισσότερους ασφαλισμένους εργαζόμενους με 522 άτομα, και η Λάρνακα τους περισσότερους αδήλωτους με 55 άτομα. Συνολικά οι εργοδότες αυτοί εργοδοτούσαν 1171 εργαζόμενους από τους οποίους οι 1025 , με ποσοστό 87,53%, ήταν εγγεγραμμένοι και οι 146, με ποσοστό 12,47%, ήταν αδήλωτοι. Από τους 186 αυτοτελώς εργαζομένους που επιθεωρήθηκαν, οι 155, με ποσοστό 83,33%, ήταν ασφαλισμένοι και οι 31 με ποσοστό 16,67%, δεν ήταν.  
 

Tags: No tags

Comments are closed.