Μαθήματα Συμπληρωματικά για Αναγνώριση Πτυχίου

Η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Κύπρου ανακοινώνει ότι δέχεται περιορισμένο αριθμό αιτήσεων για τη συμπλήρωση μαθημάτων τα οποία οδηγούν στην αναγνώριση του τίτλου σπουδών τους από το ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ (Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών) και από το Ε.Τ.Ε.Κ (Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου).

Όσοι ενδιαφέρονται να γίνουν δεκτοί για το Χειμερινό Εξάμηνο 2009-2010   (Σεπτέμβριος 2009) θα πρέπει να  υποβάλουν αίτηση στην Υπηρεσία Σπουδών από τη Δευτέρα, 1 Ιουνίου 2009 μέχρι και τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2009. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα ληφθούν υπόψη.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται αντίγραφα αιτήσεων, κανόνων εισαγωγής και κανόνων διδάκτρων στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας ή από το Γραφείο Εξυπηρέτησης της στην Πανεπιστημιούπολη, Κτίριο Συμβουλίου-Συγκλήτου  “Αναστάσιος Γ. Λεβέντης” (Ισόγειο) τηλέφωνο 22894021/61 καθημερινά από τις 8:00π.μ – 2:00μ.μ .
 

Tags: No tags

Comments are closed.