Υποτροφίες για Προπτυχιακές Σπουδές στη Γαλλία

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου δέχεται αιτήσεις από πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή/και πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης, για χορήγηση 11 υποτροφιών για προπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία που θα παραχωρηθούν από το Υπουργείο Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας μέσω του Εθνικού Κέντρου Πανεπιστημιακής Ευημερίας (C.N.O.U.S.) της Γαλλίας, για το ακαδημαϊκό έτος 2009/2010. Εξαιρούνται τα μελών της Δημόσιας Υπηρεσίας και της Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, των μελών των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, της Αστυνομικής Δύναμης καθώς και των μόνιμων αξιωματικών και υπαξιωματικών της Εθνικής Φρουράς που απασχολούνται σε μόνιμη ή έκτακτη βάση.

Όσοι υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις που έθεσε το Ίδρυμα, μπορούν να υποβάλουν αίτηση Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου για διεκδίκηση υποτροφίας πριν από τις 3 Ιουλίου 2009, ανεξάρτητα αν δεν έχουν ακόμη εξασφαλίσει θέση σε Πανεπιστήμια της Γαλλίας. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ανακοίνωση του Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου. 
 

Tags: No tags

Comments are closed.