Αποτελέσματα Παγκύπριων Εξετάσεων

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ανακοίνωσε σήμερα τα τελικά αποτελέσματα των Παγκύπριων Εξετάσεων. Οι Παγκύπριες Εξετάσεις γίνονται για τη χορήγηση του απολυτηρίου σε τελειόφοιτους μαθητές όσο και για τη χορήγηση του γενικού βαθμού κατάταξης, με βάση τον οποίο γίνεται η κατανομή των θέσεων που παραχωρούνται από τα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Κύπρου και της Ελλάδας.

Την φετινή χρονιά θα διατεθούν 2359 θέσεις από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο, τις Στρατιωτικές Σχολές Ελλάδας και τις Δραματικές Σχολές της Ελλάδας. Οι υποψήφιοι οι οποίοι θα εξασφαλίσουν θέση στα εν λόγω Ιδρύματα, αφενός μπορούν να εγγραφούν για να κρατήσουν τη θέση τους, και αφετέρου έχουν δικαίωμα διεκδίκησης θέσης και στα ΑΑΕΙ της Ελλάδας αφού υποβάλουν σχετική Αίτηση/Μηχανογραφικό Δελτίο, από 01/07/2009-10/07/2009, στα κατά επαρχία Κέντρα Συγκέντρωσης Αιτήσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε την ανακοίνωση του Υπουργείου, τα αποτελέσματα Εξετάσεων ανά Σχολή και τα αποτελέσματα Εξετάσεων για τις Δραματικές Σχολές
 

Tags: No tags

Comments are closed.