Η Αύξηση των Θέσεων Έριξε τον Πήχη

Τα προηγούμενα χρόνια κάποιος για να πάρει θέση στο Πανεπιστήμιο Κύπρου χρειαζόταν τουλάχιστο γενικό βαθμό πρόσβασης 18/20. Αυτό το δεδομένο τώρα έχει αλλάξει λόγω της αύξησης των θέσεων, σε σημείο μάλιστα που μαθητές έχουν πάρει θέση με γενικό βαθμό κάτω από τη βάση, και επίσης είναι η πρώτη φορά που οι προσφερόμενες θέσεις συγκεκριμένου κλάδου είναι περισσότερες από τους υποψηφίους. Το θέμα αυτό φέρνει στη δημοσιότητα η εφημερίδα Φιλελεύθερος που μάλιστα έχει ζητήσει και την γνώμη του αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Κώστα Χριστοφίδη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Υπηρεσίας Εξετάσεων, 18 από τα 26 τμήματα του Πανεπιστημίου Κύπρου έγιναν δεκτοί φοιτητές και με βαθμό κάτω από 19, και μάλιστα σε ένα τμήμα ο τελευταίος φοιτητής εξασφάλισε μόλις 13.65 και σε άλλο μόλις 9.97. Η τελευταία περίπτωση αφορά το τμήμα Γαλλικών Σπουδών και Σύγχρονων Γλωσσών το οποίο διέθετε 35 συνολικά θέσεις και δόθηκαν μόνο 22 όσοι και οι υποψήφιοι. Από αυτό συμπεραίνουμε ότι αν ακόμα ένας υποψήφιος επέλεγε το εν λόγω τμήμα και έγραφε μονάδα στις Παγκύπριες Εξετάσεις, αυτόματα θα εξασφάλιζε θέση. Επίσης συγκρίνοντας τις βαθμολογίες των τελευταίων εννέα ετών διαπιστώνουμε ότι φέτος οι βαθμοί είναι χαμηλότεροι στα 24 από τα 26 τμήματα. Ίδια είναι και η περίπτωση όπου σε μόνο ένα τμήμα δεν έχουν μειωθεί οι βαθμοί.          

Κλιθείς να σχολιάσει την κατάσταση ο αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Κώστα Χριστοφίδη, ανέφερε ότι γίνονται σκέψεις για τη διοργάνωση ειδικών φροντιστηρίων από το ίδιο το Πανεπιστήμιο στους νεοεισερχόμενους φοιτητές που πήραν χαμηλούς βαθμούς. Δεν δίστασε μάλιστα να επιρρίψει ευθύνες στον τρόπο λειτουργίας του Λυκείου λέγοντας ότι οι φοιτητές έχουν σοβαρές ελλείψεις και δεν μπορούν να χειριστούν σωστά την ελληνική γλώσσα. Τελικές αποφάσεις αναμένεται να ληφθούν από τη Σύγκλητο, όπως ανέφερε ο κ. Χριστοφίδης.               
 

Tags: No tags

Comments are closed.