Υποτροφίες από την Κυβέρνηση του Μαρόκου

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου φέρει σε γνώση των πολιτών της Κυπριακής Δημοκρατίας ότι η Κυβέρνηση του Μαρόκου προσφέρει 5 υποτροφίες για σπουδές στα Παιδαγωγικά, για το ακαδημαϊκό έτος 2009/2010.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν στο Μαρόκο (Agence Marocaine de Corporation Internationale) μέχρι τις 10 Αυγούστου 2009.

Για περισσότερες πληροφορίες και έντυπα αιτήσεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποταθούν στις πιο κάτω ιστοσελίδες:

Tags: No tags

Comments are closed.