Διαγωνισμός Αφίσας του ΙΠΕ

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) προκηρύσσει Διαγωνισμό Αφίσας με θέμα «Δημιούργησε την Αφίσα για τη Βραδιά του Ερευνητή 2010!». Ο Διαγωνισμός διεξάγεται στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τη «Βραδιά του Ερευνητή 2009», μιας πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που στόχο έχει την ενίσχυση της δημόσιας εικόνας των ερευνητών και του σημαντικού ρόλου που διαδραματίζει η έρευνα στο κοινωνικό σύνολο.
Σημειώνεται ότι το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας θα βραβεύσει τα τρία καλύτερα έργα, ένα από κάθε κατηγορία, τα οποία και θα προωθηθούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να λάβουν μέρος σε πανευρωπαϊκό διαγωνισμό. Ο Διαγωνισμός περιλαμβάνει τις ακόλουθες τρεις κατηγορίες:

  •  1η Κατηγορία: Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση – μαθητές ηλικίας 6-12 ετών
  •  2η Κατηγορία: Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση – μαθητές ηλικίας 12-18 ετών
  •  3η Κατηγορία: Ενήλικες, 18 ετών και άνω.

Τα έργα θα εκτεθούν στις 25 Σεπτεμβρίου 2009, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης που θα διοργανωθεί στα πλαίσια της «Βραδιάς του Ερευνητή 2009» στην Αρχή Κρατικών Εκθέσεων.

Οι Όροι Συμμετοχής στο Διαγωνισμό είναι οι ακόλουθοι:
1. Τα έργα πρέπει να είναι αυθεντικά και όχι φωτοτυπίες ή έργα τρίτων.
2. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει ένα (1) μόνο έργο.
3. Κάθε συμμετοχή θα θεωρείται έγκυρη εφόσον αναγράφονται τα στοιχεία του κάθε διαγωνιζόμενου στην πίσω πλευρά της αφίσας (όνομα, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο).
4. Τα έργα πρέπει να υποβληθούν σε φυσική μορφή ή / και ηλεκτρονική μορφή, σε ψηφιακό δίσκο (CD) σε αρχείο pdf υψηλής ανάλυσης (300 dpi).
5. Όλες οι συμμετοχές πρέπει να υποβληθούν μέχρι την Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου 2009, στα γραφεία του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας:

Λεωφόρος Στροβόλου 123, Στρόβολος,
2042 Λευκωσία, Κύπρος
ή στην Ταχυδρομική Θυρίδα
Τ.Θ. 23422 1683, Λευκωσία, Κύπρος

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, οι συμμετοχές θα πρέπει να φθάνουν στο ταχυδρομικό κιβώτιο του ΙΠΕ μέχρι και την αναφερόμενη καταληκτική ημερομηνία και ώρα.

Χαρακτηριστικά Αφίσας:

  • Η αφίσα πρέπει να περιλαμβάνει στα Αγγλικά τουλάχιστον το παρακάτω κείμενο: «Researchers’ Night 2010»
  • Το λογότυπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να ΜΗΝ περιλαμβάνεται στην αφίσα, θα πρέπει όμως να προβλεφθεί χώρος όπου αυτό θα τοποθετηθεί.

Τα έργα θα αξιολογηθούν από αρμόδια επιτροπή που θα ορίσει το ΙΠΕ ενώ οι νικητές θα κερδίσουν πλούσια δώρα.

Για επιπρόσθετες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το αρμόδιο στέλεχος του ΙΠΕ, κα Λίνα Τσούμπανου (τηλ.: 22205055, ηλεκτρονική διεύθυνση: ltsoumpanou@research.org.cy).
 

Tags: No tags

Comments are closed.