Δεύτερη Κατανομή Θέσεων στο Πανεπιστήμιο Κύπρου

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου πληροφορεί όλους τους ενδιαφερόμενους ότι οι διαδικασίες για τη Β΄ κατανομή θέσεων αναμένονται να ενεργοποιηθούν γύρω στα τέλη Αυγούστου 2009, μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων για εισδοχή των νέων Κυπρίων φοιτητών στα Ελληνικά Πανεπιστήμια.  Παρακαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι όπως παρακολουθούν τις σχετικές ανακοινώσεις του Πανεπιστημίου τόσο στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης όσο και στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας (ΥΣΦΜ).

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν, στις ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν αργότερα, ειδικό έντυπο συμμετοχής για τη Β΄ κατανομή  στα γραφεία της ΥΣΦΜ στην Πανεπιστημιούπολη. Το έντυπο αυτό θα είναι διαθέσιμο μετά τις 24 Αυγούστου 2009 στα γραφεία της ΥΣΦΜ καθώς και στην πιο πάνω ιστοσελίδα. Μαζί με τη συμπλήρωση του εντύπου, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει επίσης να επισυνάψουν το δελτίο βαθμολογίας των Παγκύπριων Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας ενώ οι άρρενες θα πρέπει επίσης να υποβάλουν αντίγραφο του απολυτηρίου τους από την Εθνική Φρουρά.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης θα έχουν όσοι έχουν παρακαθίσει στις Παγκύπριες Εξετάσεις του 2009 και είναι έτοιμοι να φοιτήσουν το Σεπτέμβριο του 2009 καθώς και οι άρρενες στρατιώτες οι οποίοι παρακάθισαν τις Παγκύπριες εξετάσεις το 2007 ή το 2008 και θα είναι έτοιμοι να φοιτήσουν το Σεπτέμβριο 2009.  

Επισημαίνεται πως οι υποψήφιοι οι οποίοι θα βελτιώσουν τη θέση τους μέσα από αυτή την κατανομή, θα απολέσουν αυτόματα την προηγούμενη θέση που είχαν εξασφαλίσει στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.
 

Tags: No tags

Comments are closed.