Υποτροφίες Πανεπιστημίου Λευκωσίας

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις για αριθμό υποτροφιών (10 πλήρεις και 15 μερικές) που θα παραχωρηθούν για σπουδές στα πτυχιακά προγράμματα (ΒΑ) της Κοινωνικής Εργασίας, Προ-Δημοτικής Εκπαίδευσης και Βιολογίας του Ανθρώπου.

Τα δύο πρώτα προγράμματα διδάσκονται στην Ελληνική. Το τρίτο στην Αγγλική (με δυνατότητα επιλογής Ελληνόφωνου τμήματος στον πρώτο χρόνο σπουδών).

Οι υποτροφίες μπορεί να ανανεώνονται για όλη τη διάρκεια σπουδών, υπό κάποιες προϋποθέσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται όπως συμπληρώσουν αίτηση, την οποία μπορούν να προμηθευτούν από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Οι υποτροφίες θα απονεμηθούν στη βάση γραπτού διαγωνισμού Έκθεσης Ιδεών με θέματα:

  • Για την Κοινωνική Εργασία: τα κοινωνικά προβλήματα στην Κύπρο.
  • Για την Προ-Δημοτική Εκπαίδευση: τα παιδιά και η οικογένεια στη σύγχρονη Κύπρο.
  • Για την Βιολογία του Ανθρώπου: Κάπνισμα και Δημόσια Υγεία

Αιτήσεις γίνονται δεκτές μέχρι την Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου 2009. Για περισσότερες πληροφορίες: Δρ. Αντρέας Χαραλάμπους, τηλ. 22 841524 ή 22841526 (ηλεκτρονική διεύθυνση: admissions@unic.ac.cy)
 

Tags: No tags

Comments are closed.