Δεύτερη Κατανομή Θέσεων στο Πανεπιστήμιο Κύπρου

Η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας (ΥΣΦΜ) του Πανεπιστημίου Κύπρου ανακοινώνει ότι όσοι ενδιαφέρονται να διεκδικήσουν θέση στο Πανεπιστήμιο Κύπρου μέσα από τη Β΄κατανομή θα πρέπει να υποβάλουν δήλωση ενδιαφέροντος την Πέμπτη 27 Αυγούστου 2009 ή την Παρασκευή 28 Αυγούστου 2009  από τις 9:00πμ-1:00μμ είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω εξουσιοδότησης,  στα γραφεία της στην Πανεπιστημιούπολη (ισόγειο κτιρίου Αναστάσιος Λεβέντης).

Δικαίωμα υποβολής αίτησης θα έχουν:

Όσοι έχουν παρακαθίσει στις Παγκύπριες Εξετάσεις του 2009 και είναι έτοιμοι να φοιτήσουν το Σεπτέμβριο του 2009
Οι άρρενες υποψήφιοι οι οποίοι:

  • έχουν ολοκληρώσει τη στρατιωτική τους θητεία το 2009,
  • έχουν παρακαθίσει στις Παγκύπριες Εξετάσεις του 2007 και 2008 και
  • είναι έτοιμοι να φοιτήσουν το Σεπτέμβριο του 2009.

Επισημαίνεται πως όσοι υποψήφιοι βελτιώσουν τη θέση τους μέσα από αυτή την κατανομή θα απολέσουν αυτόματα την προηγούμενη θέση που είχαν εξασφαλίσει στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Το έντυπο συμμετοχής στη Β΄ κατανομή καθώς και το έντυπο εξουσιοδότησης είναι διαθέσιμα στα γραφεία της ΥΣΦΜ (τηλ. 2289 4021) καθώς και στην ιστοσελίδα. Μαζί με τη συμπλήρωση του εντύπου, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει επίσης να επισυνάψουν το δελτίο βαθμολογίας του Υπουργείου Παιδείας ενώ οι άρρενες θα πρέπει να υποβάλουν και αντίγραφο του απολυτηρίου τους από την Εθνική Φρουρά.

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου επιθυμεί τέλος να υπογραμμίσει πως, λόγω της έναρξης των μαθημάτων στις 7 Σεπτεμβρίου 2009, δεν θα δέχεται αιτήσεις μετά τις 28 Αυγούστου 2009 και ώρα 1:00 μμ.
 

Tags: No tags

Comments are closed.