Αποτελέσματα Ελλαδιτών Υποψηφίων Β’ Κατανομή

Η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας (Υ.Σ.Φ.Μ.) του Πανεπιστημίου Κύπρου ανακοίνωνε τα αποτελέσματα των Ελλαδιτών υποψηφίων που έχουν εξασφαλίσει θέση στη Β Κατανομή για το ακαδημαϊκό έτος 2009-10. Τα αποτελέσματα μπορείτε να τα βρείτε όλα εδώ.

Οι επιτυχόντες Ελλαδίτες φοιτητές και φοιτήτριες θα πρέπει να συμπληρώσουν το έντυπο εγγραφής και να το καταθέσουν μαζί με τα αναγκαία πιστοποιητικά (απολυτήριο Λυκείου, μια φωτογραφία, αντίγραφο πολιτικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και αντίγραφο της ιατρικής ασφαλιστικής κάλυψης (Εurocard)) στην Υ.Σ.Φ.Μ. στην Πανεπιστημιούπολη, Λευκωσία μέχρι την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2009 (8:30 π.μ. – 1:30 μ.μ.), το αργότερο.

Οι εγγραφές στα μαθήματα θα γίνουν την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2009 (9:00 π.μ. – 11:00 μ.μ.) ενώ επισημαίνεται πως τα μαθήματα θα αρχίσουν από τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2009. Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα της Υ.Σ.Φ.Μ. καθώς και τηλεφωνικώς: 00357 22 89 4021.
 

Tags: No tags

Comments are closed.