Αποτελέσματα Β’ Κατανομής Πανεπιστημίου Κύπρου

Η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας (Υ.Σ.Φ.Μ.) του Πανεπιστημίου Κύπρου ανακοίνωνε τα αποτελέσματα των υποψηφίων που έχουν εξασφαλίσει θέση στη Β’ Κατανομή για το ακαδημαϊκό έτος 2009-10. Τα αποτελέσματα μπορείτε να τα βρείτε εδώ.

Όσοι φοιτητές έχουν εξασφαλίσει θέση για πρώτη φορά στο Πανεπιστήμιο Κύπρου με την πιο πάνω κατανομή, θα πρέπει να προσέλθουν την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2009 από τις 9:00πμ μέχρι τις 11:00πμ στα γραφεία της Υ.Σ.Φ.Μ. στην Πανεπιστημιούπολη για να καταθέσουν το έντυπο εγγραφής τους μαζί με πιστοποιημένο αντίγραφο του απολυτηρίου, μια φωτογραφία και αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου. Μετά την κατάθεση του εντύπου εγγραφής, οι νέοι φοιτητές θα πρέπει να μεταβούν στα Τμήματα τους για συμπλήρωση των εντύπων εγγραφής στα μαθήματα.

Οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου που έχουν βελτιώσει τη θέση τους με τη Β’ Κατανομή δε χρειάζεται να προσέλθουν την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2009 για να καταθέσουν έντυπο εγγραφής στο Πανεπιστήμιο. Η βελτίωση της θέσης θα γίνει αυτόματα από το σύστημα της Υ.Σ.Φ.Μ.. Χρειάζεται, όμως, να μεταβούν στα νέα τους Τμήματα για συμπλήρωση των εντύπων εγγραφής στα μαθήματα.

Οι εγγραφές στα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2009 από τις 8:30πμ μέχρι τις 12.00μμ στα γραφεία της Υ.Σ.Φ.Μ.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα της Υ.Σ.Φ.Μ. καθώς και τηλεφωνικώς: 22 89 4021.
 

Tags: No tags

Comments are closed.