Κρατικό Φοιτητικό Πακέτο

Από χθες και μέχρι την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας (ΥΣΦΜ) θα δέχεται αιτήσεις από τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου για παραχώρηση επιδοτήσεων. Συγκεκριμένα οι επιδοτήσεις περιλαμβάνουν: 

  • Επιδότηση Στέγασης μέχρι και €175 μηνιαίως για κάθε δικαιούχο προπτυχιακό φοιτητή.
  • Διάθεση κουπονιών σίτισης, αξίας €1.000 ετησίως  για κάθε δικαιούχο προπτυχιακό φοιτητή.
  • Επιδότηση για αγορά βιβλίων, μέχρι και €500 ετησίως για κάθε δικαιούχο προπτυχιακό φοιτητή.
  • Επιδότηση για αγορά ή/και αναβάθμιση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή, μέχρι και €500 για κάθε δικαιούχο πρωτοετή φοιτητή.

Η παραχώρηση των επιδοτήσεων και των κουπονιών σίτισης θα γίνει βάσει κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων.  Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνει από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, ενώ ο τελικός κατάλογος δικαιούχων θα καταρτιστεί κεντρικά από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, λαμβάνοντας υπόψη τη μοριοδότηση των αιτήσεων των φοιτητών από όλα τα Πανεπιστήμια.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι Κύπριοι προπτυχιακοί φοιτητές πλήρους φοίτησης καθώς επίσης και οι προπτυχιακοί φοιτητές πλήρους φοίτησης που είναι υπήκοοι κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και φοιτούν στο Πανεπιστήμιο Κύπρου κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης.

Το κατά κεφαλήν ετήσιο ακαθάριστο εισόδημα της οικογένειας του αιτητή, για να δικαιούται να υποβάλει αίτηση, ΔΕΝ πρέπει να ξεπερνά τις €15.000, νοουμένου ότι το συνολικό ετήσιο ακαθάριστο εισόδημα της οικογένειας ΔΕΝ ξεπερνά τις €55.000. Ένας φοιτητής μπορεί να εγκριθεί για λήψη περισσοτέρων του ενός επιδόματος.

Σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, το επίδομα για επιχορήγηση ή/και αναβάθμιση Η/Υ μπορούν να διεκδικήσουν μόνο οι πρωτοετείς φοιτητές.

Οι Ελλαδίτες πρωτοετείς φοιτητές μπορούν να διεκδικήσουν όλα τα επιδόματα πλην του επιδόματος σίτισης, αφού αυτό ήδη καλύπτεται από τα κουπόνια σίτισης που δίδονται κάθε εξάμηνο από το Γραφείο Φοιτητικής Ζωής της ΥΣΦΜ. Οι Ελλαδίτες φοιτητές 2ου μέχρι και 6ου έτους μπορούν να διεκδικήσουν μόνο την επιδότηση ενοικίου και την επιδότηση για αγορά βιβλίων.

Έντυπα αιτήσεων μπορείτε να βρείτε εδώ τα οποία αφού συμπληρωθούν πρέπει να παραδοθούν στα Γραφεία της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας στο ισόγειο του Κτιρίου Αναστάσιος Γ. Λεβέντης στην Πανεπιστημιούπολη.
 

Tags: No tags

Comments are closed.